De stekker eruit

Op 14 januari 2006 heeft het bestuur in goed overleg met de betrokken mede-organisatoren besloten de actviteiten van de stichting per onmiddelijke ingang te beeindigen. Voornaamste reden voor de beëindiging is het ontbreken van de ‘drive’ om nog een nieuw evenement te organiseren.

Tussen de afloop van Boeskool LAN 6 en 6.5 is de organisatie fors veranderd. Vertrouwde organisatoren zijn in die tijd uit de organisatie gestapt en de overgebleven mensen hebben toen bijna allemaal aangegeven minder tijd te willen steken in een volgend evenement. In de tijd tussen LAN 6.5 en 14 januari zijn er diverse initiatieven genomen om een zevende LAN te realiseren. Zo hebben wij diverse nieuwe leden in de organisatie verwelkomt en zijn er diverse vergaderingen georganiseerd waarin geprobeerd werd een realistisch plan voor een nieuwe LAN te maken. Helaas is dit nooit gelukt.

Al met al kunnen we echter terugblikken op een reeks van leuke en gezellige LAN-Parties. Als organisatie hadden wij dit nooit willen missen en wij willen dan ook iedereen bedanken die op één, meerdere of zelfs alle evenementen zijn geweest voor hun komst en de sfeer die zij hebben meegebracht. Ook willen wij alle betrokken sponsoren en partijen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de evenementen bedanken voor hun medewerking.

Namens de organisatie,

Marco Wekking
Voorzitter stichting Boeskool LAN

Ga naar het media archief